Onze visie & missie

Zoals alles in het leven is ook onze organisatie aan verandering onderhevig. Met tijd leren en evolueren wij, zo passen wij ook onze visie en missie aan. De snelheid waarmee is afhankelijk van onze mensen, ons leerproces en de samenleving.

Visie: In 2020 is AUDITAAS in Europa gekend om het zinvol realiseren van contiue assurance & compliance voor meer dan 1001 in control zijnde, vertrouwende en tevreden klanten.

Primair proces
- alles wat we doen is werkelijk zinvol voor mensen en organisaties
- alle producten zijn zinvol, doordacht en bezitten een goede kwaliteit
- wat niet bestaat en nodig is, creëren wij en voegen daarmee waarde toe
- dat dingen moeilijk zijn of moeilijk gaan, is geen voorwaarde om ze niet te doen

Normen en waarden
- integriteit is ons grootste goed
- 100% van onze klanten vertrouwt ons gegrond onvoorwaardelijk
- afspraken komen wij na
- wij leveren waarde aan de samenleving
- wij ondernemen maatschappelijk sociaal verantwoord en milieubewust

Klanten
- onze klanten worden, zijn en blijven mede dankzij AUDITAAS continu in control
- onze klanten zijn kleine en middelgrote organisaties, minder dan 20% zijn grote organisaties
- we besteden onze energie aan klanten die willen samenwerken, leren en innoveren

Mensen
- alle medewerkers zijn in staat om, bij alles wat we aanpakken, te geloven in een goede uitkomst
- wij streven naar een naturlijke medewerkers verhouding man-vrouw, leeftijden en nationaliteiten
- het AUDITAAS kern-team gaat groeien, maar niet groter dan 128 mensen per organieke eenheid
- voor 100% van de mensen staat vakinhoud én levensplezier centraal
- alle medewerkers willen een leven lang leren, studeren en lezen
- alle medewerkers begrijpen deze begrippen: eerlijk, passie, geven, nemen, creatief, innovatief, initiatief, samenwerken, emotie, pragmatiek, inventief, open, respect, slagen, falen, vrij, intellect, capabel, ervaren, zijn

Financiën
- deugdelijke productie middelen
- gezonde beloning voor medewerkers
- wij geloven niet in individuele bonussen, wel vinden wij gezamelijke winstverdeling goed
- wij houden een buffer voor 7 magere jaren. In tijden van luwte richten wij ons nog meer op innovatie

Wanneer u in het kader van een opdrachtverstrekking meer informatie wenst, dan bent u van harte welkom om wat dieper in onze keuken te kijken.

Wilt u ons in een 30 minuten meeting meer licht op onze geboden meerwaarde laten schijnen?

Neem gerust contact op met +31 85 0021128 of stuur een email naar info@auditaas.com.